MENZI MUCK

Divize zajišťuje prodej, pronájem a servis zemních strojů Menzi Muck, dle druhu činnosti je divize rozdělena na 3 střediska.

 

    Členění divize: 

D51     prodej strojů

D52     pronájem a mechanizace

D53     servis strojů

 

 

Zemní stroje Menzi Muck  jsou  švýcarské výroby, jedná se kráčivé rypadlo vhodné do nepřístupných terénů, pro práci ve svazích, ve vodních tocích, na skalnatém podloží.

Svoje uplatnění nachází stále více v lesnictví – umožňuje osazení kácecí hlavou pro údržbu porostů, probírky slabé dřevní hmoty  nebo účelové  kácení stromů až do průměru kmene 50 cm.

Další oblastí uplatnění je údržba okolí cest, komunikací a vlakových tratí. Pro tyto práce je určeno mulčovací zařízení, které lze osadit na hydraulické rameno nebo různé druhy lopat pro čištění vodotečí, úpravu hrází nebo cest.

 

 

Bližší informace:  http://www.menzimuck.eu/

 

 

Menzi Muck:

Vedoucí divize Potužák Karel

tel.: 602 379 705

e-mail: potuzak@stavoplastkl.cz