O firmě

Firma STAVOPLAST KL spol. s.r.o. vznikla  v roce 1991 sloučením dvou fyzických osob – firmy provádějící drobné stavební práce a firmy provádějící práce instalační a topenářské. Cílem sloučení těchto firem bylo vytvořit společnost, která by byla schopna poskytovat komplexní služby zákazníkovi, realizaci staveb na klíč.

Sídlem firmy je středisková obec Stachy, která leží na rozhraní okresů Prachatice a Klatovy. Společnost tak svou činností pokrývá teritorium jihozápadních Čech, v současné době se řadí mezi nejvýznamnější stavebně-montážní firmy prachatického okresu. Dodávky stavebních děl jsou realizovány na celém území  ČR.

Cílem  je splnění požadavků klienta, nabídnutí optimálního řešení investičního záměru zákazníka, tj. převzít za klienta většinu činností spojených s realizací stavby – od zajištění pozemku, přes projektovou přípravu a inženýrskou činnost až po samotnou realizaci stavby a kolaudaci a v neposlední řadě poradenství a pomoc při financování stavby.

Strategie firmy je postavena na kvalitě a komplexnosti nabízených služeb, na schopnosti pružně reagovat na požadavky trhu.

Posted by: 12vlckova@seznam.cz on