Pozemní stavby

-zemní práce
-výstavba rodinných, bytových domů
-dřevostavby

 
zajištění pozemku
zpracování projektové dokumentace
zajištění stavebního povolení
realizace stavby
příprava podkladů pro kolaudaci
pomoc při zajištění financování