Vodohospodářské stavby

-úpravy toků
-vodní nádrže
-vodovody
-kanalizace
-málé, střední vodní elektrárny